AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Mgr. Tomáš Dostál - šéftréner Golem

Vzdelanie:
FTVŠ UK – trénerstvo ľadový hokej, fitnes tréner III. triedy

Špecializácia:
Tomáš využíva pri tréningoch znalosti získané vzdelávaním získaným v SR a zahraničí a 16 ročnou praxou v obore. Jeho zameraním sú tréningy s vrcholovými športovcami a bežnými klientami. Cieľ : kondičný tréning, hypertrofia, sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, mobilita, stabilita, dysbalancia, tréning v tehotenstve a po pôrode.

Mohlo by Vás zaujímať:
1. - FMS level 1 , Functional movement system - London 2. - FMS level 2, Advanced Corrective Exercises - London 3. - Exos Performance Specialist - USA 4. - Moderné operatíva a fyziotréning kolenného kĺbu - CZ 5. - Moderné operatíva a fyziotréning ramenného kĺbu - CZ 6. - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia športový kurz 1 a 2 - CZ 7. - Akrálna koaktivácia pre šport 1 a 2 - CZ 8 - Fyzioterapia po úrazoch v športe - FRA 9. - Bosu core certificate - CZ 10. - TRX - suspension training course - CZ 11. - SM systém 1,2,3,4 - CZ 12. - Human sport specialist - CZ 13. - Funkčný a kondičný tréning vo fyzioterapii - Odborná konferencia - CZ 14. - Škola drepu - SR 15. - Škola vzpierania - SR 16. - Doplnky výživy pre silový tréning a fitness - SR 17. - Výživa pre výkon a zdravie 1, 2, 3 - SR 18. - Roller ball mobility - CZ 19. - IIHF international coaching symposium CZ 20. - Kettlebells Force certificate - CZ 21. - Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie - CZ 22 - PNF proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia a jej aplikácia v praxi - CZ 23. - Rehabilitačný tréning a funkčná športová terapia - CZ 24. - Cvičenie na fitloptách, labilných plochách a s overbolmi - CZ 25. - Kineziológia a pato kineziológia dolnej končatiny a nohy - CZ 23. - Fyzioterapeutické postupy a metódy v tehotenstve a po pôrode - CZ 24. - Fyziologické princípy tréningu - CZ 25. - Praktická aplikácia funkčne kondičného tréningu pre kondičných trénerov - CH 26. - Pohybová aktivita seniorov a detí - SR 27. - Redcord Active Intro - CZ 28. - Funkčný tréning - CZ

Kontakt:

+421 905 235 354, tomas.dostal@golemtrener.sk

  
Mgr. Michal Bezecný - Hlavný tréner

Vzdelanie:
Fakulta telesnej výchovy a športu

Špecializácia:
Redukcia hmotnosti a vyformovanie postavy. Úprava jedálnička. Odstránenie zdravotných problémov spôsobených sedavým zamestnaním. Ako bývalý vrcholový športovec využíva svoje skúsenosti a poznatky pri kondičnej príprave športovcov rozličnej výkonnosti. 

Mohlo by Vás zaujímať:
Michal má niekoľkoročné skúsenosti ako osobný tréner v Goleme a je Vám k dispozícii pri redukcii hmotnosti a vyformovaní postavy. Pomôže Vám upraviť jedálniček a odstrániť stravovacie zlozvyky. Poznatky získané na niekoľkých odborných školeniach využíva pri odstraňovaní zdravotných problémov zapríčinených sedavým zamestnaním. Ako bývalý vrcholový športovec a absolvent FTVŠ UK využíva svoje skúsenosti a poznatky pri kondičnej príprave športovcov rozličnej výkonnosti a v prípade potreby spolupracuje s fyzioterapeutom. Michal sa taktiež venuje trénovaniu detí a mládeže, s ktorým má dlhoročnú prax ako hokejový tréner. 

Kontakt:

aupark@golemclub.sk 
Boris Krakovský

Vzdelanie:
Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – tréner 2.stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji. Medzinárodný kurz plavčík – záchran&aa

Špecializácia:
Redukcia váhy a chudnutie, formovanie postavy, naberanie aktívnej svalovej hmoty, zlepšenie kondície a celkovej pohyblivosti. Vypracovanie tréningových a diétnych plánov podľa možnosti a schopností klientov. Odstraňovanie svalových disbalancií, Funkčný tréning

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  
Mgr. Michal Haršányi

Vzdelanie:
FTVŠ UK Tréner 1. stupňa vo fitness a kulturistike Tréner ľadového hokeja – Licencia A+

Špecializácia:
Michal pôsobí ako tréner v Goleme od roku 2012. Pri práci s klientami sa podľa individuálnej potreby klienta zameriava na: redukciu hmotnosti a telesného tuku; rozvoj kondičných, silových a koordinačných schopností; formovanie postavy; naberanie svalovej hmoty; formovanie správneho držania tela; kompenzáciu sedavého zamestnania; odstraňovanie svalových disbalancií; funkčný tréning a cvičenia po zranení. Klientovi ďalej pomôže pri tvorbe jedálnička a správnych stravovacích návykoch. Klientov naučí aj základy vzpieračských techník. Venuje sa bežnej klientele (muži aj ženy), ako aj vrcholovým športovcom v príprave na sezónu či počas nej.

Mohlo by Vás zaujímať:
Michal je bývalý vrcholový športovec, ktorý ako profesionálny hráč ľadového hokeja pôsobil do svojich 22 rokov. V súčasnosti pôsobí aj ako hlavný tréner mladých hokejistov v klube HC Slovan Bratislava. Počas viac ako 5-ročnej práce osobného trénera, štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu a zároveň dlhoročnej kariéry profesionálneho hráča ľadového hokeja, získal veľa skúseností a poznatkov, ktoré si neustále rozširuje rôznymi certifikovanými školeniami (DNS, ACT, TRX, CORE, Foam Roller, SM systémy a mnoho ďalších...), a tie aplikuje pri tréningoch s využitím najmodernejších pomôcok a postupov.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk 
Mgr. Tomáš Jakubovie

Vzdelanie:
FTVŠ UK – ukončené bakalárske a momentálne študent magisterského štúdia odboru kondičné trénerstvo.

Špecializácia:
Tomáš vám pomôže v redukcii hmotnosti, naberaní svalovej hmoty, formovaní postavy, ale aj s rozvojom vytrvalostných, silových, rýchlostných a koordinačných schopností. Pomocou cvičenia s ním sa môžete zbaviť bolestí chrbtice ako aj rôznych iných porúch pohybového systému spôsobených napr. sedavým zamestnaním alebo vykonávaním športu s jednostranným zaťažením. Takisto vám pomôže s tvorbou jedálnička a úpravou stravovacích návykov.

Mohlo by Vás zaujímať:
Tomáš má dlhoročné skúsenosti s vrcholovým a výkonnostným športom – futbal, ktorému sa venuje od detstva. Pomocou nadobudnutých vedomostí z vysokej školy, certifikovaných školení a svojim skúsenostiam ako osobný tréner vo fitness centre pomohol k návratu do športu a do bežného života výkonnostným športovcom, ale aj bežným ľuďom po zranení alebo po dlhodobejšom výpadku. Vo svojom tréningu využíva rôzne pomôcky ako trx, expander, balančné pomôcky, roller, kettlebell, flowin... Vo svojom tréningu využíva okrem iných aj prvky vzpierania.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  
Mgr. Jakub Hrubovský

Vzdelanie:
FTVŠ-UK BA -Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

Špecializácia:
Jakub sa od 8 rokov venuje futbalu, no v súčasnosti sa aktívne venuje vzpieraniu. Počas svojho štúdia nadobudol mnoho poznatkov v oblasti fitness spojené so zdravým životným štýlom, ktoré sa snaží zdokonaľovať. Vo svojom tréningu využíva pomôcky ako foam roller, trx, bosu, fitball, balančné dosky a iné. Pomôže Vám k redukcii hmotnosti, naberaniu svalovej hmoty, odstráneniu svalovej dysbalancie a k zlepšeniu celkového vzhľadu tela. Poradí Vám taktiež v oblasti zdravého stravovania a zostavení jedálneho lístka.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  
Marek Gajdács

Vzdelanie:
Študent FTVŠ – kondičný tréner, Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa

Špecializácia:
Poradí a pomôže vám pri redukcii hmotnosti, naberaní svalovej hmoty, formovaniu správneho držania tela a odstránenie bolesti chrbta pri sedavom zamestnaní. Poradí vám v oblasti zdravého stravovania. V tréningovom procese sa zameriava na rozvoj silových, rýchlostných, vytrvalostných, rovnováhových schopností podľa potreby klienta.

Mohlo by Vás zaujímať:
Marek sa venuje futbalu od svojich 6 rokov, v súčasnosti sa aktívne venuje futsalu, kde pôsobí ako hráč v slovenskej extralige, stabilný hráč slovenskej reprezentácie a je účastníkom Európskej ligy majstrov v malom futbale. Počas štúdia na FTVŠ UK nadobudol mnoho skúseností, čo sa týka kondičného, silového, vytrvalostného tréningu. Zúčastňuje sa rôznych kurzov a školení. Venoval sa trénovaniu detí a mládeže vo futbalovom klube FC Akadémia Petržalka , kde pôsobil ako asistent trénera.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  
Dávid Horňák

Vzdelanie:
FTVŠ UK – Kondičný tréner.

Špecializácia:
Kondičné bloky pre športovcov, kompenzácia jednostranného zaťaženia pri vrcholovom športe či zamestnaní, naberanie svalovej hmoty, redukcia telesnej hmotnosti, formovanie postavy, zvýšenie pohyblivosti a základy zdravého stravovania. Využitie pomôcok ako foam roller, miniband, expander, fitball, bosu...

Mohlo by Vás zaujímať:
Dlhoročné skúsenosti z oblasti športových hier (bývalý výkonnostný hráč futbalu), v súčasnosti z FTVŠ-UK, mnohých školení, najnovších vedeckých poznatkov a odborníkov v oblasti kondičného tréningu. Cieľ: akceptovanie ľudského tela z hľadiska anatómie, kondičný tréning, formovanie postavy, chudnutie, hypertrofia...

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

 

  
Bc. Šimon Chudý

Vzdelanie:
FTVŠ

Špecializácia:
Šimon vám poradí pri formovaní postavy, redukcii tuku a naberaní svalovej hmoty. Taktiež vám pomôže s rozvojom výbušných, rýchlostných a silových schopností. Využíva svoje schopnosti a znalosti, ktoré nadobudol v rôznych oblastiach športu, ktorým sa aktívne venoval. Pri tréningu využíva stabilizačné pomôcky, expandery a frekvenčné rebríky.

Mohlo by Vás zaujímať:
Šimon sa aktívne venuje športu už od detstva. Venoval sa atletike, pri ktorej sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska, podobne ako aj v armwrestlingu. Momentálne sa venuje malému futbalu, kde sa prebojoval na Európsku ligu majstrov. Pri rôznych typoch športu nadobudol skúsenosti, z ktorých teraz čerpá pri tréningoch. Zúčastňuje sa rôznych kurzov a školení ohľadom nových vedomostí.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  
Mgr. Adam Pipíška

Vzdelanie:
Tréner II. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji (SAKFST) Tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji (SAKFST)

Špecializácia:
Adamovou primárnou špecializáciou je hypertrofia, tréningy zamerané na budovanie svalovej hmoty, formovanie postavy, či chudnutie. Pri tréningoch sa sústredí na využívanie optimálnej techniky cvičenia, intenzifikačné metódy a pochopenie logiky za zvolenými postupmi. Pomôže zorientovať sa v užívaní výživových doplnkov pre oblasti fitness a zdravia. Pri svojej práci využíva poznatky opierajúce sa o najnovšie štúdie, na základe ktorých poradí rovnako efektívne začiatočníkom, ako aj skúseným cvičencom. Svojim klientom taktiež poskytuje tvorbu jedálničkov na mieru zohľadňujúcich individuálny (zdravotný) stav v spolupráci so športovým lekárom.

Mohlo by Vás zaujímať:
Bývalý hráč volejbalu za VKP Bratislava

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  
Martin Červený

Vzdelanie:
Level 2 Certificate in Fitness Instructing (UK), Level 3 Certificate in Personal Training (UK), Level 3 Enhanced Circuits, Kettlebell, TRX

Špecializácia:
Martin sa primárne zaoberá silovým tréningom v kombinácií s výbušnosťou a váhou vlastného tela. Klientom taktiež pomáha pri budovaní svalovej hmoty a zbavovania sa telesného tuku . Rád poradí v oblasti správneho držania tela a odstraňovaní nesprávnych životných návykov vrátane stravy. Disciplínu a trpezlivosť považuje za najdôležitejšie faktory na ceste za úspechom.

Mohlo by Vás zaujímať:
Martin sa športu venuje od detstva. Začínal s futbalom, bol na plaveckom kurze a dlhé roky hrával floorball. V cvičení však videl najväčší potenciál. Najviac ho baví motivovať ľudí a pomáhať im v dosahovaní ich cieľov. Svoje certifikáty získal štúdiom vo Veľkej Británii a naďalej sa zúčastňuje rôznych školení a kurzov.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk 
Mgr. Tomáš Škamla

Vzdelanie:
Vysokoškolské 2. Stupňa. Certifikovaný tréner 2. kvalifikačného stupňa so špecializáciou fitnes tréner.

Špecializácia:
Tomáš sa špecializuje na naberanie svalovej hmoty a sily, redukciu telesného tuku, zlepšenie fyzickej kondície, koordinácie, ale aj na formovanie a spevnenie problémových partií. Odborne poradí v oblasti zdravej výživy, doplnkov výživy a zdravého životného štýlu. Pri tréningoch sa zameriava na jednotlivé ciele klientov, prostredníctvom funkčných cvičení, cvičení s vlastnou váhou, ale aj cvičení na posilňovacích strojoch a s činkami. Tomáš sa pravidelne zúčastňuje rôznych odborných kurzov či školení, zameraných na koordinačné i kondičné cvičenia a svoje nadobudnuté vedomosti dokáže preniesť aj do Vášho tréningového procesu.

Mohlo by Vás zaujímať:
Tomáš sa od malička venuje športu a pohybu, pričom má dlhoročné skúsenosti ako hráč futbalu, kde prešiel od žiackych kategórií, cez dorast až k mužom. Počas futbalovej kariéry získal mnoho skúseností zo silového, rýchlostného, kondičného a vytrvalostného tréningu, ktoré využíva aj pri práci s klientmi. Po ukončení futbalovej kariéry, spôsobenej viacerými zraneniami, sa začal aktívne angažovať vo fitnes oblasti, kde motivuje a podporuje svojich klientov k ich individuálnym cieľom.

Kontakt:

aupark@golemclub.sk

  

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M