AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

Články

Nové prístupy v stravovaní
Pridané: 31.03.2014 | Kategórie: Zdravá strava

Strava, ktorú prijímame je asi najlepšie ovplyvniteľný faktor, ktorým môžeme zlepšiť naše zdravie a výkonnosť v športe. Keďže sa v dnešnej dobe a pri súčasnom pokroku v medicíne a farmácii ani zďaleka nedá hovoriť o zlepšení zdravia obyvateľstva, práve naopak, ľudia začínajú hľadať nové prístupy k stravovaniu, ktoré sa majú viacej podobať na stravovanie našich predkov a na ktoré sme geneticky prispôsobený.  Poďme si teda priblížiť niektoré  z nich, ktorými by sme mohli obohatiť naše stravovacie návyky, prípadne zlepšiť výkonnosť a zdravotný stav.

Prvý prístup by som venoval surovej strave. Jedným z ľudí, ktorý skúmali práve vplyv surovej stravy na zvieratách bol profesor Werner Kollath a objavil zvláštny jav. Nazval ho priemerné zdravie. Experiment spočíval v tom, že choval zvieratá pomocou rafinovaných, spracovaných potravín, s minimom minerálov a vitamínov. Aj napriek nedostatočnej výžive jeho zvieratá rástla a neprejavovali sa u nich žiadne známky chorôb, dokonca ani vitamínová nedostatočnosť. Až neskôr, po dosiahnutí dospelosti sa u nich začali objavovať rôzne degenerácie podobné tým, ktorým dnes trpia ľudia v západnom svete.  Táto a ďalšie štúdie ukazujú, že znížením konzumácie tepelne a chemicky upravenej stravy  a naopak, zvýšením konzumácie surovej stravy môžeme degeneratívne procesy zastaviť alebo im predísť.

Štúdie vychádzajú z toho, že surové potraviny okrem vitamínov a minerálov obsahujú aj iné látky, ako esenciálne oleje, prírodné antibiotiká, rastlinné hormóny, pigmenty, enzýmy a rôzne formy vlákniny. Takmer všetky tieto látky majú priaznivé účinky na organizmus a väčšinu pôsobenie tepla ničí.

Druhý prístup, ktorý je u nás asi najmenej známy je pozeranie sa na potraviny podľa ich energetickej hodnoty. Tento pohľad študujú hlavne francúzsky vedci na čele s André Simonetonom. Vychádzajú z toho, že všetko okolo nás je tvorené atómami s najrôznejším zložením. Neustáli pohyb subatomárnyhc častíc produkuje energiu, ktorá je vyžarovaná von pomocou vibrácií a iné vibrácie produkuje napríklad človek, iné strom, kameň alebo voda. Tieto vibrácie sú veľmi malé a majú rôznu dĺžku a rôznu amplitúdu a meriame ich pomocou jednotky angström (Å). Zdravé ľudské telo emituje vlny v rozsahu 6500 až 7000 Å kdežto napríklad človek s rakovinou pod 5000 Å.  Na základe týchto skutočností vedci na čele so Simonetom začali skúmať ktoré potraviny a za akých okolností môžu človeku radiáciu predávať. Začali kŕmiť zvieratá plnohodnotnou, vedecky vypočítanou stravou obohatenou o vitamínové a minerálové doplnky avšak po určitej dobe začali zvieratá vykazovať únavu a zlý vývoj v porovnaní so zvieratami s prirodzenou stravou. Stačilo však pridať trochu potravy s dobrým vyžarovaním (citrón, ovocie, zelenina, obilie) a stav zvierat sa vrátil do normálu. Podľa tohto prístupu je teda pre nás prvoradá nie energetická (kalorická) hodnota potravín ale životodárna. Simoneton rozdelil potraviny podľa nameranej hodnoty na:

-          Potraviny, ktoré majú vyššie vyžarovanie ako človek (6500 – 10000 Å) ako napríklad zrelé ovocie a zelenina a z nich vylisované šťavy, alebo šetrne tepelne upravená zelenina, olejnaté plodiny a z nich za studena vylisované oleje, zo živočíšnych zdrojov čerstvé ryby a morské živočíchy, alebo čerstvé vajcia

-          Potraviny s radiáciou 3000 – 6500 Å ako kokosový a arašidový olej, zelenina varená nad 15 minút, varené morské ryby

-          Potraviny s radiáciou pod 3000 Å ako varené mäso, káva, čaj, pasterizované mlieko, vajcia po 15 dňoch

-          Štvrtú kategóriu tvoria potraviny s takmer nulovou radiáciou ako margaríny, konzervy, alkohol, cukor, konzumné pečivo a chlieb, priemyselné cestoviny

Keď to zhrnieme, podľa týchto prístupov by sme mali konzumovať čo najviac prirodzenej potravy s vysokou radiáciou a čo najmenej tepelne a chemicky upravenej potravy a na našom zdraví by sa to malo pozitívne prejaviť ale je tomu naozaj tak aj v praxi? :-)

 

Autori : Mgr.Emil Bučič , Mgr.Michal Fajták

 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M