AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

Články

Rozvoj silových schopností
Pridané: 26.01.2018 | Kategórie: Fitnes

Svalová sila je veľmi dôležitý faktor v športovej výkonnosti a rozhodujúcou zložkou v pohybovej činnosti každého športovca. Je definovaná ako maximálne úsilie (snaha), keď sval ešte môže vykonať jednoduchú kontrakciu.

Jednoduchú svalovú silu môžeme charakterizovať aj ako schopnosť prekonávať odpor.

 

V závislosti od druhu svalovej činnosti rozoznávame :

  • dynamickú (izotonickú) činnosť
  • statickú (izometrickú) činnosť.

Podľa toho, v akom vzťahu je dynamická (izotonická) činnosť svalov voči vonkajšiemu prostrediu, poznáme pohyby

  • koncentrické (myometrické)
  • excentrické (plyometrické).

Ak je svalové úsilie väčšie ako vonkajšie sily, hovoríme o koncentrickom charaktere svalovej práce.

V opačnom prípade ide o excentrickú svalovú činnosť, ktorá je spojená s predlžovaním svalov. 

 

Pri prekonávaní odporu tiaže vlastného tela alebo činky sa hovorí o absolútnej a relatívnej sile. Absolútnou silou rozumieme veľkosť hraničného zaťaženia, keď je organizmus v maximálnom napätí a nie je už schopný prekonať väčší odpor . Veľkosť absolútnej sily závisí od času, za ktorý sa zvýšenie vykonáva. Ak ide o pomalé cvičenie, hmotnosť závažia je väčšia ako pri rýchlejšom cvičení. V prvom prípade hovoríme o tzv. maximálnej sile a približujeme sa izometrickému charakteru cvičenia. V druhom prípade, ak sa usilujeme cvičiť s menšou hmotnosťou, ale čo najrýchlejšie, ide o tzv. výbušnú silu. Osobitným variantom svalovej činnosti je vytrvalostná sila, ktorú charakterizuje čo najdlhšie prekonávanie odporu. Relatívna sila je podiel hmotnosti náčinia pri výkone a hmotnosti tela športovca.

 

Základným pilierom fyzického stavu každého jednotlivca je telesná sila. Jej rozvoj sa najlepšie dosahuje posilňovaním. Najuznávanejšou metódou rozvoja sily je metóda opakovania a sérií. Podstatou je, že jednotlivé cvičenia sa viackrát opakujú a postupne striedajú. Výsledkom je intenzívne prekrvenie svalov a ich postupné zosilňovanie. Odporúča sa cvičiť v strednom tempe a s dlhšími prestávkami medzi sériami.

Ďalšie zvyšovanie sily a objemu svalov dosiahneme metódou „postupného zaťažovania“. Zvyšujeme odpor a prekonávame väčšiu záťaž. Svaly sa musia prispôsobovať, a tým aj sila spoľahlivo rastie. 

Pomáha zväčšiť svalový objem a ich hustotu. Treba používať činky (resp. odpor) takej hmotnosti, že posledné dve opakovania v každej sérii sa vykonávajú s najväčšou námahou. Najväčšie výsledky sa dosahujú ak uplatníme pre svalstvo hornej časti tela 3 – 4 série po 5 – 10 opakovaní a dolnej časti tela 3 – 4 série po 10 – 15 opakovaní.

 

PRINCÍP ZÍSKANIA SILY (PRINCÍP PYRAMÍDY)

Umožňuje získať silu v pomerne krátkom čase a so značnými prírastkami. V prvej sérii sa vykoná maximálny počet opakovaní za sebou, ale s činkou, ktorej hmotnosť je 50% z maximálne vzopretej. Bežne to býva asi 25 opakovaní. V druhej sérii sa vykonáva opäť maximálny počet opakovaní s činkou hmotnosti 75% z maxima. Je to približne 10 opakovaní. V tretej sérii sa vykonáva to isté, ale hmotnosť činky je 90% z maxima. Vykonávajú sa asi 2 – 3 opakovania.

PRINCÍP ZÍSKAVANIA SVALOVÉHO RELIÉFU A REDUKCIE TUKU ( TZV. „RYSOVANIE SVALOV“)

Jeho účinnosť sa významne prejavuje v redukcii prebytočného tuku a nadváhy. Tiež v kapilarite – prekrvení jednotlivých svalov a zvýraznení ich tvaru. Záťaž treba prispôsobiť tak, aby sa dosiahol veľký počet opakovaní v sérii a ich počte. U svalstva horných častí tela 10 – 15 opakovaní v 6 – 8 sériách, dolnej časti tela 20 – 30 opakovaní v 6 – 8 sériách.

Senzitívne obdobie rozvoja silových schopností:

 Neskôr – späté s produkciou pohlavných a rastových hormónov- umožňujú rozvoj

max. sily,  Tempo rozvoja – individuálne,  Najvyššie prírastky: dievčatá – 10 – 13

chlapci - 13 – 15

 

 

 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M