AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Mgr. Michal Fajták - Hlavný tréner

Vzdelanie:
FTVŠ - UK BA, Trénerstvo a učiteľstvo, špecializácia fitness,

Špecializácia:
Fitness tréner

Mohlo by Vás zaujímať:
Fitness, formovanie postavy, redukcia hmotnosti, stravovanie a zlepšenie kondície

Kontakt:

avion@golemclub.sk 
Mgr. Andrej Holík

Vzdelanie:
FTVŠ/UK

Špecializácia:
Kondičný tréner

Mohlo by Vás zaujímať:
Bývalý profesionálny športovec so skúsenosťami s domácich aj medzinárodnych súťaží. Poskytuje konzultáciu ohľadom stravovania a suplementácie, tvorba jedálnych plánov na mieru, naberanie svalovej hmoty alebo redukcia telesnej hmotnosti. Rozvoj silových, rýchlostných a koordinačných schopností, odstraňovanie disbalancií a bolesti chrbtice, strečing a mobilita problémových partií.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Tomáš Lovecký

Vzdelanie:
FTVŠ/UK, Šport pre zdravie

Špecializácia:
Výživa, fitnes

Mohlo by Vás zaujímať:
Tomáš je študentom FTVŠ UK ktorý počas svojej športovej kariéry získal skúsenosti či už amatérskych alebo vrcholových športovcov. Je absolventom niekoľkých školení a pomôže vám splniť vaše očakávania ako sú redukcia hmotnosti, správne držanie tela.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Norbert Ambroš

Vzdelanie:
FTVŠ - UK Bratislava

Špecializácia:
Šport pre zdravie

Mohlo by Vás zaujímať:
Poradenstvo v oblasti zdravej výživy, odstraňovanie svalových disbalancií, redukcia hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie kondičných, koordinačných a silových schopností, hypertrofia pre všetky vekové kategórie a zdravotné skupiny. Vo svojich tréningoch využívam rôzne cvičebné pomôcky ako sú napríklad: bosu, kettlebell, TRX, fit lopta, medicinbal a ďalšie. Počas mojej trénerskej praxe som absolvoval množstvo školení nielen z oblasti trénovania ale aj rehabilitácie. Budem vás viesť k uvedomeniu si potreby pravidelnej pohybovej činnosti a športovej aktivity ako súčasti zdravého životného štýlu.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Leo Levický

Vzdelanie:
FTVŠ - UK BA, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Špecializácia:
Kulturistika

Mohlo by Vás zaujímať:
Venujem sa súťažnej kulturistike, vďaka čomu viem klientom ponúknuť množstvo skúseností a dôležitých rád, či už pri naberaní svalovej hmoty, formovaní postavy alebo zhadzovaní prebytočných kíl. Zakladám si na individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Bc. Jakub Horvát

Vzdelanie:
FTVŠ/UK, Šport pre zdravie

Špecializácia:
Výživa, fitnes, športová fyziológia

Mohlo by Vás zaujímať:
Jakub je študentom FTVŠ UK. Zaujíma sa o športovú fyziológiu a súvisiacimi zmenami v ľudskom organizme vzhľadom na vek, pohlavie a fyzickú pripravenosť. Poznatky z danej problematiky využíva vo svojich tréningových programoch zameraných na redukciu tuku, nárast svalovej hmoty, zlepšenie fyzickej zdatnosti a prevencii voči ochoreniam. Vo svojich tréningoch taktiež využíva poznatky z najnovších výskumov v oblasti fitnes a silového tréningu. Poradí vám a pomôže pri tvorbe individuálneho a vyváženého jedálneho lístku.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Kristián Hvolka

Vzdelanie:
FTVŠ - UK BA, Šport pre zdravie

Špecializácia:
Fitness tréner

Mohlo by Vás zaujímať:
Redukcia hmotnosti, tvarovanie postavy, zdravé stravovanie a výživové doplnky, zlepšenie kondičných, a silových schopností, naberanie kvalitnej svalovej hmoty, zlepšenie držania tela, posilnenie oslabených svalových partií, vypracovanie tréningového a stravovacieho plánu podľa individuálnych potrieb klienta.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Bc. Angelika Živčicová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyzioterapie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácii zameranej na chybné držanie tela a ploché nohy, prevenci a následnej liečbe. Využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Pri odstraňovaní svalových disbalancií využíva techniku správneho stereotypu dýchania a reedukáciu držanie tela, za pomoci poznatkov z metódy SM systém a školy chrbta. Vo svojej praxi využíva a aplikuje znalosti a metodiky, nadobudnuté z klinickej praxe,odbornej praxe a odborných kurzov. Následne tieto teoretické vedomosti a manuálne techniky využíva pri pohybovej liečbe a fyzioterapií poúrazových stavov, pooperačných stavov, bolestiach chrbta a pohybového aparátu, či už v akútnej alebo chronickej fáze. Zaoberá sa pohybovou liečbou pri Sclerosis multiplex, pri neurologických ochoreniach, pri športových úrazoch a zraneniach. Má skúsenosti s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Vrámci fyzioterapeutickej liečby využíva fyzikálnu terapiu, ktorou je magnetoterapia, elektroterapia, ultrazvuk, rázová vlna, vodoliečba a bioptron.

Mohlo by Vás zaujímať:
Certifikáty: SM systém A,B časť Bankovanie - vákuová masáž Hernia disku v krčnej chrbtici+HK Prax: Eurorehab s.r.o VKÚ Piešťany Poliklinika Piešťany NURCH Piešťany Nemocnica A.Wintera Piešťany

Kontakt:

rehabilitacia@golemclub.sk 
Bc. Alexander Homer

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

Špecializácia:
Futbal, kondičná príprava, formovanie postavy

Mohlo by Vás zaujímať:
Alexander sa počas svojej futbalovej kariéry a štúdia na FTVŠ stretol so širokým spektrom tréningových procesov. Svoje poznatky využíva počas tréningov zameraných na kondičnú prípravu vrcholových aj amatérskych športovcov, redukciu tuku, správne držanie tela. Počas tréningu sa prispôsobuje potrebám klienta a preferuje individuálny prístup.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Richard Dúbravský

Vzdelanie:
FTVŠ - UK Bratislava

Špecializácia:
Kondičný tréner

Mohlo by Vás zaujímať:
Richard je bývalý hokejista. Pri profesionálnom športe ako je hokej bol každý deň v kontakte s veľa tréningovými cvikmi a procesmi pri ktorých nadobudol veľa poznatkov. Momentálne je študentom na FTVŠ aby svoje skúsenosti ešte viac obohatil. Zameriava sa na naberanie svalovej hmoty, redukciu hmotnosti, zlepšenie kondície či silových schopností a správne držanie tela.

Kontakt:

avion@golemclub.sk

  
Mgr. Adam Lingeš – Fyzioterapia

Vzdelanie:
Mgr. Slovenská zdravotnícka univerzita - Fyzioterapia, Bc. - Inštitút Fyzioterapie , Balneológie a Liečebnej rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácií pri, ktorej využíva poznatky nadobudnuté hlavne počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na terapiu funkčných porúch pohybového aparátu, odstránenie svalových dysbalancií, kĺbových blokád náprava porušených pohybových stereotypov, úpravu držania tela a posturálnu stabilizáciu . Využíva hlboký stabilizačný systém, mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Okrem toho využíva poznatky získané na ďalších odborných kurzoch, aplikuje najnovšie metodiky a terapeutické postupy. Má skúsenosti s pacientmi po cievných mozgových príhodách a s léziou tvárového nervu, n. facialis Tieto vedomosti a techniky využíva pri liečbe a fyzioterapií po pooperačných stavoch, poúrazových stavoch, po zlomeninách, luxácií, pri bolestiach chrbta z oblasti neurológie ortopédie a chirurgie.

Mohlo by Vás zaujímať:
Verím v neustály rozvoj a iteratívny prístup k vlastnej profesií. Absolvované odborné kurzy : SM systém – základné cviky a hlavné princípy metodík spirálnej stabilizácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice – DNS kurz - diagnostika a terapia funkčných porúch - Terapeutické využitie Kinesio –tapu – Bankovanie – vákuová masáž. Prax: Bratislava - EUROREHAB s.r.o, Poliklinika Piešťany, NURCH Piešťany

Kontakt:

rehabilitacia@golemclub.sk 
Matej Beňo

Vzdelanie:
M. T. I. A asociácia

Špecializácia:
Muay Thai, Kickbox, Box

Mohlo by Vás zaujímať:
Som školený a registrovaný v medzinárodnej asociácií M. T. I. A. Skúsenosti čerpám z mladosti, kde som sa zúčastnil viacerých amatérskych súťaží. Tomuto športu sa venujem už 8 rokov. Mojím klientom ponúkam rozvoj koordinácie, kondičnú prípravu, technické znalosti. Ku každému pristupujem individuálne, podľa potrieb a schopností.

Kontakt:

avion@golemclub.sk 
Peter Sámal

Vzdelanie:
Tréner fitnes 1. Kvalifikačného stupňa

Špecializácia:
Tréner fitnessu a kulturistiky, výživový poradca

Mohlo by Vás zaujímať:
14 rokov aktívne hrával futbal na amatérskej a neskôr na poloprofesionálnej úrovni, kde nazbieral bohaté skúsenosti s rôznymi cvičebnými systémami ako napríklad Tabata pre zlepšenie kondície, energetickej úrovne a výkonnosti. Už viac ako 6 rokov sa venuje fitnessu a kulturistike. Vďaka nadobudnutým vedomostiam, ale aj praktickým skúsenostiam Vám vie pomôcť s naberaním kvalitnej svalovej hmoty, redukciou tuku a telesnej hmotnosti, zdravším a efektívnejším stravovaním a tým pádom k zlepšeniu kvality vášho života.

Kontakt:

avion@golemclub.sk  
Mgr. Zuzana Droppová

Vzdelanie:
LFUK- bakalárske štúdium, odbor fyzioterapia SZU- magisterské štúdium, odbor fyzioterapia Registrovaný fyzioterapeut – Slovenská Komora Fyzioterapeutov

Špecializácia:
Venuje sa diagnostike funkčných porúch a ich následnej terapii s využitím mäkkých, mobilizačných a manuálnych techník, bankovania, kineziotapingu, odstraňovaniu svalových dysbalancií reedukáciou držania tela a správneho stereotypu dýchania, pri ktorom využíva školu chrbta, SM- systém a poznatky z metodiky Pilates. Následne sa zameriava na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, pri ktorom používa rôzne druhy balančných pomôcok. Vo svojej praxi aplikuje znalosti a kombináciu metodík, získané z klinickej praxe, odborných kurzov a kongresov. Tieto teoretické vedomosti a manuálne zručnosti využíva pri fyzioterapii a pohybovej liečbe poúrazových, pooperačných stavov, polytraumatizmov a tiež pri bolestiach chrbta v akútnej i chronickej forme. Pohybovú terapiu aplikuje aj u pacientov po náhlych cievnych príhodách, so sclerosis multiplex, s neurologickými ochoreniami, ale aj po športových úrazoch. Špeciálnymi metodikami a ich kombináciami odstraňuje i bolesti chrbta v období tehotenstva a v šestonedelí. Liečbu dopĺňa fyzikálnou terapiou Phyaction, ultrazvukom, magnetoterapiou, bioptronovou lampou a tiež rázovou terapiou, ktorú využíva najmä pri výrastkoch na pätách, bolestivých úponoch šliach a ligament. Zároveň vedie skupinové cvičenia Pilates Medici.

Mohlo by Vás zaujímať:
Doterajšia prax: EUROREHAB s.r.o, Univerzitná nemocnica Bratislava, chirurgická klinika, neurologická klinika, interné kliniky, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, telovýchovné lekárstvo LFUK. Certifikáty: Diagnostika a terapia funkčných porúch Kineziotejping Škola chrbta podľa Raševa, instabilné plošiny Rašev Posturomed, cvičenie na fitloptách Pilates medici Vývojová kineziológia SM systém Bobath koncept, McKenzie, Brunkowová

Kontakt:

rehabilitacia@golemclub.sk 
Dávid Matikovský

Vzdelanie:
Kondičný tréner 1.stupňa, Fitness tréner 1.stupňa, Certifikovaný poradca výživy

Špecializácia:
Podľa individuálnej potreby klienta sa zameriava na rozvoj kondičných a koordinačných schopností, naberanie svalovej hmoty ale aj odstraňovanie svalových dysbalancií, redukciu hmotnosti a telesného tuku. Správna technika cvičenia, mobilita, stabilita. Taktiež sa venuje komplexnej diagnostike prístrojom InBody, kde pomocou podrobnej analýzy ľudského tela poskytuje poradenstvo správneho stravovania a zdravej životosprávy, prípravy na súťaže.

Mohlo by Vás zaujímať:
Športu sa venuje od mladého veku a ako žiak aj dorastenec hrával futbal - 1.slovenskú ligu a prešiel si aj výbermi reprezentácie. S futbalom skončil kvôli zraneniu a absolvoval súťaže v kategórii men's Physique, kde bol tiež členom reprezentácie. V oboch športoch mal možnosť trénovať pod vedením odborníkov, čo mu dalo veľa skúseností. Celý život sa venuje športu a zdravému životnému štýlu, a preto jeho kroky viedli k trénovaniu. Má 6 ročnú prax v osobných, ale i skupinových tréningoch. Absolvoval množstvo školení a workshopov, nadobudnuté informácie a skúsenosti prenáša aj do jeho práce.

Kontakt:

avion@golemclub.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M