AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

INŠTRUKTORI
Bc. Angelika Živčicová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyzioterapie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácii zameranej na chybné držanie tela a ploché nohy, prevenci a následnej liečbe. Využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Pri odstraňovaní svalových disbalancií využíva techniku správneho stereotypu dýchania a reedukáciu držanie tela, za pomoci poznatkov z metódy SM systém a školy chrbta. Vo svojej praxi využíva a aplikuje znalosti a metodiky, nadobudnuté z klinickej praxe,odbornej praxe a odborných kurzov. Následne tieto teoretické vedomosti a manuálne techniky využíva pri pohybovej liečbe a fyzioterapií poúrazových stavov, pooperačných stavov, bolestiach chrbta a pohybového aparátu, či už v akútnej alebo chronickej fáze. Zaoberá sa pohybovou liečbou pri Sclerosis multiplex, pri neurologických ochoreniach, pri športových úrazoch a zraneniach. Má skúsenosti s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Vrámci fyzioterapeutickej liečby využíva fyzikálnu terapiu, ktorou je magnetoterapia, elektroterapia, ultrazvuk, rázová vlna, vodoliečba a bioptron.

Mohlo by Vás zaujímať:
Certifikáty: SM systém A,B časť Bankovanie - vákuová masáž Hernia disku v krčnej chrbtici+HK Prax: Eurorehab s.r.o VKÚ Piešťany Poliklinika Piešťany NURCH Piešťany Nemocnica A.Wintera Piešťany

Kontakt:

rehabilitacia@golemclub.sk 
Mgr. Adam Lingeš – Fyzioterapia

Vzdelanie:
Mgr. Slovenská zdravotnícka univerzita - Fyzioterapia, Bc. - Inštitút Fyzioterapie , Balneológie a Liečebnej rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácií pri, ktorej využíva poznatky nadobudnuté hlavne počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na terapiu funkčných porúch pohybového aparátu, odstránenie svalových dysbalancií, kĺbových blokád náprava porušených pohybových stereotypov, úpravu držania tela a posturálnu stabilizáciu . Využíva hlboký stabilizačný systém, mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Okrem toho využíva poznatky získané na ďalších odborných kurzoch, aplikuje najnovšie metodiky a terapeutické postupy. Má skúsenosti s pacientmi po cievných mozgových príhodách a s léziou tvárového nervu, n. facialis Tieto vedomosti a techniky využíva pri liečbe a fyzioterapií po pooperačných stavoch, poúrazových stavoch, po zlomeninách, luxácií, pri bolestiach chrbta z oblasti neurológie ortopédie a chirurgie.

Mohlo by Vás zaujímať:
Verím v neustály rozvoj a iteratívny prístup k vlastnej profesií. Absolvované odborné kurzy : SM systém – základné cviky a hlavné princípy metodík spirálnej stabilizácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice – DNS kurz - diagnostika a terapia funkčných porúch - Terapeutické využitie Kinesio –tapu – Bankovanie – vákuová masáž. Prax: Bratislava - EUROREHAB s.r.o, Poliklinika Piešťany, NURCH Piešťany

Kontakt:

rehabilitacia@golemclub.sk 
Mgr. Zuzana Droppová

Vzdelanie:
LFUK- bakalárske štúdium, odbor fyzioterapia SZU- magisterské štúdium, odbor fyzioterapia Registrovaný fyzioterapeut – Slovenská Komora Fyzioterapeutov

Špecializácia:
Venuje sa diagnostike funkčných porúch a ich následnej terapii s využitím mäkkých, mobilizačných a manuálnych techník, bankovania, kineziotapingu, odstraňovaniu svalových dysbalancií reedukáciou držania tela a správneho stereotypu dýchania, pri ktorom využíva školu chrbta, SM- systém a poznatky z metodiky Pilates. Následne sa zameriava na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, pri ktorom používa rôzne druhy balančných pomôcok. Vo svojej praxi aplikuje znalosti a kombináciu metodík, získané z klinickej praxe, odborných kurzov a kongresov. Tieto teoretické vedomosti a manuálne zručnosti využíva pri fyzioterapii a pohybovej liečbe poúrazových, pooperačných stavov, polytraumatizmov a tiež pri bolestiach chrbta v akútnej i chronickej forme. Pohybovú terapiu aplikuje aj u pacientov po náhlych cievnych príhodách, so sclerosis multiplex, s neurologickými ochoreniami, ale aj po športových úrazoch. Špeciálnymi metodikami a ich kombináciami odstraňuje i bolesti chrbta v období tehotenstva a v šestonedelí. Liečbu dopĺňa fyzikálnou terapiou Phyaction, ultrazvukom, magnetoterapiou, bioptronovou lampou a tiež rázovou terapiou, ktorú využíva najmä pri výrastkoch na pätách, bolestivých úponoch šliach a ligament. Zároveň vedie skupinové cvičenia Pilates Medici.

Mohlo by Vás zaujímať:
Doterajšia prax: EUROREHAB s.r.o, Univerzitná nemocnica Bratislava, chirurgická klinika, neurologická klinika, interné kliniky, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, telovýchovné lekárstvo LFUK. Certifikáty: Diagnostika a terapia funkčných porúch Kineziotejping Škola chrbta podľa Raševa, instabilné plošiny Rašev Posturomed, cvičenie na fitloptách Pilates medici Vývojová kineziológia SM systém Bobath koncept, McKenzie, Brunkowová

Kontakt:

rehabilitacia@golemclub.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M